Lind Ledarutveckling erbjuder utbildningar för chefer i olika faser och med olika erfarenheter. Oavsett vart du befinner dig i din karriär eller din erfarenhet av att leda andra, så startar allt ledarskap med att bli bra på att leda sig själv. Det finns hundratals olika teorier och verktyg för att leda en organisation eller en grupp, och allt börjar med ditt personliga sätt att leda på utifrån din situation och förutsättningar. Vill du utveckla dig till nästa fas av förståelse och ledarbeteende?

Välkommen till utveckling i olika former som passar dig bäst, där vi genom forskningsbaserat material och upplevelsebaserad pedagogik ger dig möjligheter att träna upp ditt sätt att leda och växa i din roll som chef och ledare.

Vi erbjuder: Ledarutbildning/Ledarutveckling

 

Individuell chefsutveckling – handledning

1,5 tim per träff, hemuppgift mellan träffarna där du får träna dig att prova att göra något på ett nytt sätt än tidigare samt att reflektera kring dina inställningar och din förståelse för att hantera olika situationer.
Handledning kan ske hos oss på Katarinavägen 15, vid Slussen.

Ny som chef?

Är du ny i rollen som chef får du här all den grundläggande kunskap och kompetens du behöver för att växa in i din nya roll.
Vad är ledarskap? Hur leder man sig själv och andra? Hur fungerar grupprocesser och vilket ledarskap krävs i de olika faserna? Hur skapar man motiverade och drivna medarbetare? Hur tydliggör man riktning och mål? Hur leder man effektiva möten?

Denna utbildning kan genomföras på 1-2 dagar.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
för offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Värderingsstyrt ledarskap

Värderingar påverkar våra beslut och vårt agerande i vardagen. Men kan också hindra oss om vi lever någon annans värderingar. På den här utbildningen får du lära dig både vilka dina egna värderingar är och hur man kan arbeta effektivt med värderingar med sina medarbetare/grupp och/eller organisation.
Alla organisationer har en kultur som består av värderingar och normer, men har vi värderingar/normer som hjälper eller stjälper oss till oanade stordåd?

Vad är en värdering och hur skapas värderingar? Vad är skillnaden mellan värderingar och normer? Hur leder man sig själv genom sina personliga värderingar? Hur arbetar med organisationens kultur kring begreppen ”Det sitter i väggarna”? Hur får man ihop personliga värderingar med organisationens värderingar?

Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram, samt som en utvecklingsprocess, exempelvis när två avdelningar ska slås samman till en gemensam grupp.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Kommunikativt ledarskap

Allt kommunicerar och all kommunikation sker på mottagarens villkor! Kommunikation är själva motorn i ledarskapet. Det är omöjligt att leda en annan människa utan att kommunicera. Det är det lättaste och det svåraste som finns för vi gör det hela tiden, men det är inte alltid vi lyckas i vår kommunikation.
På den här utbildningen får du finslipa din kommunikativa förmåga, att göra dig förstådd, att tala tydligt, och att bli en duktig lyssnare, och att förstå hur kommunikation gör stor skillnad på gruppens/organisationens effektivitet.

Hur ska jag göra för att de ska förstå vad jag säger och också göra det jag vill att de ska göra? Finns det olika kommunikationsstilar där det är lätt att krocka med varandras olikheter? Hur lägger man upp ett anförande på ett retoriskt skickligt sätt? Hur delegerar man? Hur ger man feedback på rätt sätt?


Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Mellanchefens utmanande roll

Det är ofta en tuff utmaning att vara mellanchefen.
Du sitter på dubbel lojalitet och får dubbla krav från minst två håll, hur hanterar man det? Hur hanterar man ständiga förändringar? Hur hanterar man konflikter? Hur hanterar man stress och hållbart ledarskap både för mig som chef och mina medarbetare?
Hur skapar jag mer effektiva möten och en feedback-kultur? Hur skapar jag en tydligare struktur? Samverkar organisationens strategi med struktur och kultur?

Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Att sitta i Ledningsgrupp – och förstå sin roll och det gemensamma ansvaret

Om du har varit chef ett tag och nyligen fått uppdraget att sitta med i ledningsgruppen kan det vara klokt att både fylla på sin kompetens om vad som krävs av medlemmar i en ledningsgrupp och samtidigt reflektera över hur du kan använda dina bästa sidor och kompetens för att bidra i ledningsgruppen på bästa sätt.
Även för ledningsgrupper som suttit ett tag tillsammans kan behöva arbeta vidare på sina processer, metoder, beslutsfattande etc för ibland fastnar man i gamla fotspår och det går trögt och blir i stället en dysfunktionell

På den här utbildningen eller utvecklingsprocessen kan du utvecklas som individ och som grupp för ett mer effektivt ledningsgruppsarbete.

Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram alternativt som en längre utvecklingsprocess uppdelad på halvdagar eller enligt gruppens behov och önskemål.

För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Utvecklingsprocess på gruppnivå

Ledningsgrupp eller annan grupp som har ansvar för gemensamma mål.
Vi arbetar bland annat med Susan Wheelans forskningsteorier för vilka faser alla grupper går igenom och vilken typ av ledarskap som krävs då.

Kontakt för offert och rådgivning

Klicka >> HÄR