Alla arbetsplatser har en konfliktpotential, vet du vilka dom är på din arbetsplats?
Vet du hur du ska hantera dom?

På alla arbetsplatser kan det finnas grundförutsättningar som är mer eller mindre gynnsamma för ett effektivt arbete. Ibland finns strukturer för forum där tidig problemlösning kan hanteras, men bara för att forum för samtal finns, betyder det inte alltid att de fungerar bra.

Lind Ledarutveckling erbjuder utbildning och handledning inom;
conflict management
Stöd på individnivå
– Konfliktvägledning för enskilda medarbetare
– Handledning av chefer
– Konfliktvägledning: utveckla handlingsstrategi

Förebyggande på grupp- och organisationsnivå
– Handledning av grupper i förebyggande/främjande syfte

– Organisationsdiagnos – vad behöver vi ta tag i nu?
– Utbildningar i kommunikation, konfliktkunskap, m.m.
– Handledning i utveckling av strategi för en robust samarbetskultur