ALLT kommunicerar och är en förutsättning för både människor och organisationer att kunna existera, utvecklas och skapa relationer tillsammans.

Framgångsrika chefer och ledare kommunicerar tydligt, är goda lyssnare, har god förmåga att skapa samsyn och inspirera till riktningen framåt mot nya resultat.

Vill du utvecklas till en kommunikativ och medveten ledare som förbättrar både prestation och resultat i din organisation?

Tillsammans med Lind Ledarutveckling kan du utveckla:

Kommunikativt ledarskap

Allt kommunicerar och all kommunikation sker på mottagarens villkor! Kommunikation är själva motorn i ledarskapet. Det är omöjligt att leda en annan människa utan att kommunicera. Det är det lättaste och det svåraste som finns för vi gör det hela tiden, men det är inte alltid vi lyckas i vår kommunikation.

På den här utbildningen får du finslipa din kommunikativa förmåga, att göra dig förstådd, att tala tydligt, och att bli en duktig lyssnare, och att förstå hur kommunikation gör stor skillnad på gruppens/organisationens effektivitet.

Hur ska jag göra för att de ska förstå vad jag säger och också göra det jag vill att de ska göra? Finns det olika kommunikationsstilar där det är lätt att krocka med varandras olikheter? Hur lägger man upp ett anförande på ett retoriskt skickligt sätt? Hur delegerar man? Hur ger man feedback på rätt sätt?

Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Effektiva möten

Tydliga ramar, roller och beslut.
Du får träna dig i olika metoder och modeller för hur man skapar kraft och energi i dina möten, engagemang och delaktighet.
Hur inleder man ett möte på ett effektivt sätt? Hur skapar man ”status-utjämning” i gruppen? Hur skapar man förutsättningar för gemensamma och förankrade beslut som hålls? Hur kan jag förbereda mig på bästa sätt? Hur avslutar man ett möte på bästa sätt?
Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Kommunikationsprofil

Olika sätt att kommunicera i samverkan
Via verktyget DISC kan du antingen få reda på din egen kommunikationsstil och får förståelse för andras, eller så kan hela gruppen öka sin kompetens om egna kommunikationsstilar och hur dessa påverkar gruppens arbetsförmåga och effektivitet.
Många tips, råd och verktyg att träna sig i att förstå varandra bättre och skapa en tydlig kommunikation i gruppen.

Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Har du koll på retorikens Etos, Patos och Logos? Har du som vana att be om feedback på hur andra uppfattar ditt beteende? Är det svårt att göra sig hörd på möten?
Önskar du dig mer ”pondus” i ditt kroppsspråk och verbala kommunikation? Välkommen på individuell träning alternativt utbildning för hela gruppen att bli bättre.

Vem är jag? Vem vill jag vara? Hur uppfattar andra mig?
Hur lägger man upp strukturen för ett anförande/en dragning? Hur skapar jag ett tydligt Etos? Vad ska jag tänka på när jag vill vara tydlig i vilka signaler och budskap jag skickar ut?

Utbildningen går att genomföra på 1-2 dagar med uppföljningsdag längre fram.
För öppen utbildning att anmäla sig till, se sidan Utbildning.
För offertförfrågan för intern utbildning i din organisation, se sidan Kontakt och hör gärna av dig om du vill att vi skapar en skräddarsydd utbildning för era specifika förutsättningar.

Kontakt för offert och rådgivning

Klicka >> HÄR