TJÄNSTER

 

I ett ständigt föränderligt, uppkopplat och globalt samhälle krävs mer och mer av dig som har uppdrag i en ledningsgrupp. Den dubbla rollen att både vara ansvarig för din egen enhet och samtidigt ha ansvar för helheten är en av utmaningarna. Den snabbt föränderliga och tuffa konkurrensen en annan. Då krävs det en ledningsgrupp som vet sitt uppdrag och roll och som samtidigt är skicklig i sin samverkan.


ALLT kommunicerar och är en förutsättning för både människor och organisationer att kunna existera, utvecklas och skapa relationer tillsammans.
Framgångsrika chefer och ledare kommunicerar tydligt, är goda lyssnare, har god förmåga att skapa samsyn och inspirera till riktningen framåt mot nya resultat.
Vill du utvecklas till en kommunikativ och medveten ledare som förbättrar både prestation och resultat i din organisation?

Förändring är ett normaltillstånd.
I en snabbt föränderlig, uppkopplad värld sker ständiga förändringar
och i en allt snabbare takt. Men det är en sak att genomföra
förändringar på papperet, en helt annan att få med sig en grupp eller
en hel organisation på förändringarna. Hela 70–75 % av alla
utvecklingsprojekt misslyckas, kan det finnas goda skäl att ta hjälp
utifrån för stöd i förändringsprocessen.

Ledarskap i praktiken – via Företagsuniversitetet

Praktiska verktyg och metoder för ett hållbart ledarskap
Skaffa ett helhetsperspektiv på ledarskapet – jag, gruppen, organisationen
Fördjupa kunskaperna om dig själv som ledare

Se kursen >>Här

Chefsprogrammet – via Företagsuniversitetet

Konsekvensstyrt ledarskap – från beslut till handling
Så driver du arbetet med affärsutveckling och innovation
Framgångsrika förhandlingar och praktisk kommunikationsträning

Välkommen att anmäla dig via länken här;

Kommunikativt Ledarskap – via Företagsuniversitetet

Lär dig leda genom tydlig kommunikation
Utveckla ett ledarskap som förbättrar prestation och resultat
Så leder du processer och skapar delaktighet

Läs mera >> HÄR