TJÄNSTER

 

ALLT kommunicerar och är en förutsättning för både människor och organisationer att kunna existera, utvecklas och skapa relationer tillsammans.Framgångsrika chefer och ledare kommunicerar tydligt, är goda lyssnare, har god förmåga att skapa samsyn och inspirera till riktningen framåt mot nya resultat. Läs mer om kommunikation.

På alla arbetsplatser kan det finnas grundförutsättningar som är mer eller mindre gynnsamma för ett effektivt arbete. Ibland finns strukturer för forum där tidig problemlösning kan hanteras, men bara för att forum för samtal finns, betyder det inte alltid att de fungerar bra. Läs mera om konflikthantering.

Lind Ledarutveckling erbjuder utbildningar för chefer i olika faser och med olika erfarenheter. Oavsett vart du befinner dig i din karriär eller din erfarenhet av att leda andra, så startar allt ledarskap med att bli bra på att leda sig själv.
Läs mer om ledarskap.

Organisationsutveckling? Kulturförändring? Sammanslagning av två företag?
Orsakerna till önskad förändring kan vara olika och utmaningarna kan vara många.
Läs mer om förändringsarbete.

Ledarskap i praktiken – via Företagsuniversitetet

Praktiska verktyg och metoder för ett hållbart ledarskap
Skaffa ett helhetsperspektiv på ledarskapet – jag, gruppen, organisationen
Fördjupa kunskaperna om dig själv som ledare

Se kursen här

Chefsprogrammet – via Företagsuniversitetet

Konsekvensstyrt ledarskap – från beslut till handling
Så driver du arbetet med affärsutveckling och innovation
Framgångsrika förhandlingar och praktisk kommunikationsträning

Välkommen att anmäla dig via länken här;

Kommunikativt Ledarskap – via Företagsuniversitetet

Lär dig leda genom tydlig kommunikation
Utveckla ett ledarskap som förbättrar prestation och resultat
Så leder du processer och skapar delaktighet

Läs mera >> HÄR