TJÄNSTER

 

Lind Ledarutveckling erbjuder utbildningar för chefer i olika faser och med olika erfarenheter. Oavsett vart du befinner dig i din karriär eller din erfarenhet av att leda andra, så startar allt ledarskap med att bli bra på att leda sig själv. Det finns hundratals olika teorier och verktyg för att leda en organisation eller en grupp, och allt börjar med ditt personliga sätt att leda på utifrån din situation och förutsättningar. Vill du utveckla dig till nästa fas av förståelse och ledarbeteende?

ALLT kommunicerar och är en förutsättning för både människor och organisationer att kunna existera, utvecklas och skapa relationer tillsammans.
Framgångsrika chefer och ledare kommunicerar tydligt, är goda lyssnare, har god förmåga att skapa samsyn och inspirera till riktningen framåt mot nya resultat.
Vill du utvecklas till en kommunikativ och medveten ledare som förbättrar både prestation och resultat i din organisation?
Tillsammans med Lind Ledarutveckling kan du utveckla

Organisationsutveckling? Kulturförändring? Sammanslagning av två företag?
Orsakerna till önskad förändring kan vara olika och utmaningarna kan vara många.
Låt oss hjälpa till med effektiva och evidensbaserade utvecklingsprocesser så att du når det mål du önskar med din organisation eller grupp.

Alla arbetsplatser har en konfliktpotential, vet du vilka dom är på din arbetsplats?
Vet du hur du ska hantera dom?

På alla arbetsplatser kan det finnas grundförutsättningar som är mer eller mindre gynnsamma för ett effektivt arbete. Ibland finns strukturer för forum där tidig problemlösning kan hanteras, men bara för att forum för samtal finns, betyder det inte alltid att de fungerar bra.

Ledarskap i praktiken – via Företagsuniversitetet

Praktiska verktyg och metoder för ett hållbart ledarskap
Skaffa ett helhetsperspektiv på ledarskapet – jag, gruppen, organisationen
Fördjupa kunskaperna om dig själv som ledare

Se kursen här

Chefsprogrammet – via Företagsuniversitetet

Konsekvensstyrt ledarskap – från beslut till handling
Så driver du arbetet med affärsutveckling och innovation
Framgångsrika förhandlingar och praktisk kommunikationsträning

Välkommen att anmäla dig via länken här;

Kommunikativt Ledarskap – via Företagsuniversitetet

Lär dig leda genom tydlig kommunikation
Utveckla ett ledarskap som förbättrar prestation och resultat
Så leder du processer och skapar delaktighet

Läs mera >> HÄR